Takaisin

TOIVALA PÄIVÄKOTI / Suunnitteluprosessi

Toivalan päiväkodin verhosuunnitelman lähtökohtana on olllut arkkitehdin laatima tilojen värisuunnitelma. Päiväkodin tilat jakautuvat kolmeen eri väriseen kotiin: vihreä, sininen ja punainen. Yhteisissä tiloissa pintamateriaaleissa on käytetty hillittyä keltaista ja harmaata.

Muut verhosuunnittelun ja visualisoinnin lähtökohta-aineistoina käytetyt arkkitehtipiirrokset:

 • Toivalan päiväkoti, pohjapiirros
  Pohjapiirros antaa tärkeää tietoa verhosuunnittelun pohjaksi.  Sen avulla käyvät ilmi ikkunoiden koko ja mittasuhteet sekä sijoittumien huonetilassa. Näiden tietojen avulla voidaan myös laatia alustava budjetti eri verhotyyppivaihtoehdoille.
 • Toivalan päiväkoti, väripohja
  Väripohja täydentää tilan värisuunnitelman tietoja. Asiakirja kertoo eri pintamateriaalien sijoittumisesta tilassa ja väripintojen laajuudesta.
 • Havainnekuva ulkoa
  Kohteen sisätilojen lisäksi on usein hyvä tietää, miltä rakennus ulkoa näyttää. Rakennus on kokonaisuus, ja mahdollisuuksien mukaan julkisivun väri- ja materiaalivalinnat tai detaljit voidaan ottaa huomioon myös tekstiilipintoja valittaessa.
 • Julkisivukuvat
  Julkisivukuvat täydentävät pohjapiirosta, ja antavat täsmällisen kuvan ikkunoiden koosta ja sijoittumisesta.

Tilojen värisuunnitelmaa mukaillen ja käyttääjien toiveet huomioon ottaen laadimme tiloihin kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa.

Vaihtoehto 1, JOLIE

Jolien tiivispintainen kuviointi antaa mahdollisuuden värikkäiden pintojen rakentamiseen tai harmonisten tunnelmien luomiseen.

Tilojen värisuunnitelman mukaiset sävyt luovat leikkisän pinnan, joka kuitenkin sulautuu luontevaksi osaksi tilakokonaisuutta.

Vaihtoehto 2, HELIO

Helio-kuosin pyöreät, orgaaniset kuva-aiheet antavat tilaa väreille, ja kuosi soveltuu mitä mainioimmin sekä koulu- että päiväkotiympäristöihin.

Kuosin suurehkot kuvioaiheet toistavat niin ikään tilan pintamateriaalien sävyjä, ja tuovat tilaan rytmiä.

Värin ja kuosin lisäksi tilavaikutelmaan vaikuttaa verhojen rakenne / malli.

Rinnakkain aseteltujen verhoprojektioiden avulla voidaan tarkastella eri vaihtoehtojen vaikutusta. Alla olevat havainnekuvat antavat täsmällisemmän kuvan eri vaihtoehdoista.

Sivuverho tuo tilaan väriä, pehmeyttä ja kodinomaisuutta. Täyspitkän verhon sijaan saattaa ikkunan alalaitaan ulottuva verho olla käyttäjäystävällisempi vaihtoehto.

Päiväkodin ikkuna-aukotus on epäsymmetrinen, ja tätä vaikutelmaa voidaan tehostaa verhojen asettelulla.

Mallistomme verhokuosit voidaan toteuttaa myös paloturvalliselle pimennyskankaalle. Tällöin syntyy tuplaetu: verho tuo tilaan ilmettä ja viihtyisyyttä, ja päiväunien aikaan kaivattua pimennystä.

Kappaverho madaltaa tilan tuntua, ja toisinaan se on lasten toimintaympäristössä olla hyvä asia. Poimutetun kappaverhon sijaan Toivalan tiloihin suosittelisin suoralinjaista valelaskoskappa.

Toivalan päiväkodin verhokuosiksi valikoitui HELIO pitkinä sivuverhoina, ryhmätiloissa valkopohjaiselle ja lepotiloissa pimentävälle pohjakangaslaadulle.

Suunnitteluvaiheessa laatimamme visualisointikuvat toimivat hyvänä tausta-aineistona tarjouspyyntöjen yhteydessä. Pohjapiirrokseen sijoitetut kuosikuvat helpottavat tarjouslaskentaa, ja toimivat ohjenuorana asennusta tehtäessä.

Visualisointikuvien lisäksi ja värivalintojen vahvistamiseksi toimitamme mallikankaat valituilla sävyillä toteutettuna.

Toivalassa värinmääritys tapahtui Tikkurilan Symphony-värikartan avulla, mutta myös NCS, RAL tai mikä tahansa muu värijärjestelmä sopii tarkoitukseen aivan yhtä hyvin.

Mallikankaiden yhteydessä valitsemme myös tiloihin ja käyttötarkoitukseen sopivimman pohjakangaslaadun.

Haluatko lisätä tiedostoja kansioon?

Lähetä tiedostot yhteydenottolomakkeella